Buzgó vérszegénység.

Erdély Jenő: Tábori levél

Evangélikus lyceum, Pozsony, Evangélikus lyceum, Pozsony, 50 Egészségügyi állapotok.

buzgó vérszegénység

Lyceumunk közegészségi szempontból mintaszerűnek mondható. Az épület szabad, tágas, minden oldalról üdítő hegyi levegőtől és ragyogó napfénytől elárasztott téren áll.

Vashiány és anaemia - tünetei, laborleletei, diagnózisa és terápiája 2/2

A tantermek tágasak, világosak, jól szellőzhetők és köz­ponti gőzfűtéssel vannak ellátva, a tágas folyosókon beren­dezett vízvezeték kitűnő ivóvizet nyújt. Az épületet nagy udvar határolja, mely a tanuló ifjúságnak kedves szórakozó és játszó-helye.

buzgó vérszegénység

E kedvező körülmények összehatása folytán tanuló ifjúságunk egészségi állapota dr. Stromszky Ármin buzgó iskola orvosunk jelentése szerint általában kedvező volt ugyan, de a városban uralkodott különféle járványok a téli hónapokban tanuló ifjúságunkat sem kiméltók. Különösen a kanyaró és a közönséges torokgyuladás ural­kodott, buzgó vérszegénység szerencse, hogy könnyebb lefolyásuak voltak a betegülési esetek.

buzgó vérszegénység

Elég nagy volt a gyomorbajosok száma is; a légzési szervek bántalmai is gyakoriak voltak. Azon­kívül 3 súlyosabb orbáncz eset és 1 hagymáz eset fordult elő, mely azonban szintén gyógyulással végződött. Haláleset nem volt.

buzgó vérszegénység

A tornázás alól különféle bajok és testi fogyatkozások miatt, szívbaj, sérv, vérszegénység több tanulót kellett felmenteni. Mergl Ödön vár.

buzgó vérszegénység

Ugyanő május hó ikén az ujraoltást is eszközölte. A folyó iskolai évre a felvételi, javító és pótló vizsgá­latokat augusztus hó 30— A buzgó vérszegénység nyelvből felvételi vizsgálatot tett az I. A vizsgálatot valamennyien megállották. Magánvizsgálatot tett az I. A múlt iskolai év végén egy tantárgyból teendő javító vizsgálatra 34 tanuló jelentkezett.

buzgó vérszegénység

Tizenegy tanuló, kik két.

Hasonlómegbeszélések